Fizikalna medicina i rehabilitacija

Dr Pitlovic

Margareta Pitlović Bačić

dr. med, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije

Margareta Pitlović Bačić, dr. med, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije ima veliko iskustvo u liječenju i rehabilitaciji mišićno-koštanih bolesti, bolnih stanja kralježnice i zglobova, neurološkoj rehabilitaciji te fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji ortopedsko-traumatoloških pacijenata.

Provodi ultrazvučnu dijagnostiku mišićno-koštanog sustava. Uže područje rada joj je dječja rehabilitacija te ima bogato iskustvo u dijagnostici i liječenju skolioza te habilitaciji djece s neurorazvojnim smetnjama.

Voditeljica je Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u OB Dubrovnik gdje radi kao fizijatar proteklih deset godina, a od ove godine članica je Aritherinog liječničkog tima u Dubrovniku.

5/2012 položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije

 1. -2012. Specijalizacija iz Fizikalne medicine i rehabilitacije u OB Dubrovnik te u KBC Sestre milosrdnice, KBC Zagreb, SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice, SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, KBC Zagreb, SB za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak

2010/2011. Specijalistički poslijediplomski studij iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 1. Pripravnički staž u OB Dubrovnik

9/1999.-10/2005. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, doktor medicine

1995.-1999. Opća gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod

RADNO ISKUSTVO:

od 11/2017. voditeljica Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju OB Dubrovnik

od 2016. ultrazvučna dijagnostika mišićno-koštanog sustava

od 5/2012. specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije u OB Dubrovnik

3/2007-5/2012. specijalizacija iz Fizikalne medicine i rehabilitacije u OB Dubrovnik te u KBC Sestre milosrdnice, KBC Zagreb, SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice, SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, KBC Zagreb, SB za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak

EDUKACIJE:

 • Specijalistički poslijediplomski studij iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Tečaj iz muskuloskeletnog ultrazvuka, Klinika za traumatologiju, KBC SM Zagreb
 • ESSR musculosceletal ultrasound Outreach Course
 • Trodimenzionalni tretman idiopatskih skolioza prema principima Schroth metode
 • Dinamička neuromuskularna stabilizacija-DNS A
 • Kineziološka dijagnostika dojenčadi prema Vojti
 • Tečaj neurorazvojne Bobath terapije
 • Načela sensory based intervencija u pedijatriji
 • Marte Meo-prirodna potpora razvoju-edukacija za praktičare
 • Blago neuromotorno odstupanje (neurološki pregledi po Hempelovoj i Touwenu)
 • Procjena spontanih pokreta (GM-General Movements)
 • HINE/Hammersmith neurološki pregled dojenčadi
 • SCPE klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom

 

Dr Pitlovic

Margareta Pitlović Bačić

dr. med, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije

Za rezervaciju termina nazovite 020/440044 ili nam pošaljite mail:

logo

Za rezervaciju termina nazovite 020/440044 ili nam pošaljite mail: